ติดต่อเรา

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

ห้อง 801-806, 809-810 ชั้น 8 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร: (662) 639-8888
– ข้อมูลผลิตภัณฑ์ โทร 02-639-8888 ต่อ 3313 3323
– ข้อมูลการตลาด โทร 02-639-8888 ต่อ 3311 3322

แฟกซ์ : (662) 639-8999

อีเมล์ : mktrd@thaicentral.co.th

โรงงานพระประแดง

284, 284/1 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

โทร: (02) 462 5904, (02) 463 3715-20, (02) 463 5572-5

แฟกซ์ : (02) 816 1276, (02) 816 1277, (02) 816 1263

โรงงานนครหลวง

50 หมู่ 5 ถนนนครหลวง-ภาชี ตำบลคลองสะแก
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

โทร: (6635) 259 331 – 39

แฟกซ์ : (6635) 259 342

ส่งอีเมลถึงเรา