เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลายาวนานรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการคลังได้ร่วมทุนกับภาคเอกชน อันประกอบด้วย บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด และบริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น (เดิมคือ บริษัท นิชโช อิวาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด) และบริษัท เซ็นทรัลกล๊าส จำกัด (ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและเทคนิคของบริษัท) ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2516 ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 120 ล้านบาท ซึ่งต่อมาบริษัทฯได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท และในปี 2536 บริษัทฯได้แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชน”บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลายาวนานรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการคลังได้ร่วมทุนกับภาคเอกชน อันประกอบด้วย บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด และบริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น (เดิมคือ บริษัท นิชโช อิวาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด) และบริษัท เซ็นทรัลกล๊าส จำกัด (ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและเทคนิคของบริษัท) ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2516 ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 120 ล้านบาท ซึ่งต่อมาบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท และในปี 2536 บริษัทฯได้แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชน”